Over Jan van Dixhoorn

Dhr. Van Dixhoorn is arts, wetenschapper en opleider in hart en nieren. Al vanaf 1979 is zijn interesse gewekt voor de rol van spanning en ontspanning in de adembeweging en publiceerde hij samen met zangpedagoog Bram Balfoort het boek “Ademen wij vanzelf?“
In 1991 promoveerde hij cum laude op onderzoek bij hartinfarctpatiënten.

Betekenis van het logoHet bleek dat deze patiënten na 6 sessies van adem- en ontspanningstherapie veel minder vaak een open hart operatie nodig hadden en beter herstelden in de revalidatie. Dit was aanleiding voor hem om zich er verder in te verdiepen.

De methode voor adem- en ontspanningstherapie bleek effectief in de behandeling van allerlei spanningsklachten. In 1998 documenteerde hij zijn methode in het handboek “Ontspanningsinstructie, principes en oefeningen”.

Zijn grote belangstelling voor de effecten van adem- en ontspanningstherapie heeft geresulteerd in een 3-jarige opleiding voor adem- en ontspanningstherapeut Methode Van Dixhoorn. Ik had het grote voorrecht van hem persoonlijk les te krijgen en zo heeft hij zijn gedachtengoed en bevlogenheid op mij overgebracht. Voor opgeleide therapeuten heeft hij de beroepsvereniging VDV (Van Dixhoorn Vereniging) opgericht en zijn er kwaliteitseisen gekomen waaraan therapeuten moeten voldoen om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister adem- en ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn. Na- en bijscholing zijn daar onderdeel van. Hiermee wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd.

Om te onderbouwen dat deze methode werkt is Van Dixhoorn voortdurend bezig met onderzoek naar de effecten van adem- en ontspanningstherapie. Wereldwijd staan er veel wetenschappelijke artikelen op zijn naam.Links

www.methodevandixhoorn.com

www.vandixhoornvereniging.nl

www.ademtherapie-aos.org

Lees meer